Insekter – Næbmundede – Tornben
Sehirus morio
ALMENT:
Arten er fundet flere steder i Næsted Kommune, men er sjælden. Næstved Kommune er det bedste sted at finde arten i Danmark.
Den overvintre som voksen, og kan således findes året rundt.
KENDETEGN:
Fra de andre Tornben kendes den på størrelsen 7-11mm i længden.
Arten Mørk tornben ligner meget, denne er dog højst 7mm. lang.
LEVESTED:
Den lever på åbne lokaliteter. Hvor værtsplanten Læge-oksetunge findes i større mængde.
Kendes fra:
Stejlehøj, Grevensvænge og Rettestrup plantage