Aphididae

Bladlustæger

Blomstertæger

Bredtæger

Bugsvømmere

Buskcikader

Bækløbere

Dværgrygsvømmere

Dybvandstæger

Frøtæger

Hebridae

Hvepsetæger

Kanttæger

Lachnidae

Løvtæger

Masketæger

Nymfetæger

Nåletræsgallelus

Pemphigidae

Piesmatidae

Randtæger

Rovtæger

Rygsvømmere

Skjoldcikader

Skjoldtæger

Skorpiontæger

Skræddere

Skumcikader

Skøjteløbere

Småcikader

Sporecikader

Springtæger

Styltetæger

Toforkbladlopper

Tornben

Vandrøvere