Insekter – Næbmundede – Tornben
Sehirus luctuosus
ALMENT:
Arten er fundet i Mogenstrup gl. Grusgrav i Næsted Kommune, den har været udbredt i Danmark, men ser ud til at være i tilbagegang.
Den overvintre som voksen, og kan således findes året rundt.
KENDETEGN:
Fra de andre Tornben kendes den på det bronzeagtige skær som kan ses kraftigt lys.
Arten Stor tornben ligner meget, denne er dog som regel større, over 7mm., hvor Mørk tornben er under 7mm.
LEVESTED:
Den lever på åbne sandede lokaliteter, den er andre steder også fundet på strande.
Den lever på planter i familien Rubladede, især på arter af forglemmigej.
Kendes fra:
Mogenstrup gl. Grusgrav.