Insekter – Næbmundede – Tornben
Thyreocoris scarabaeoides
ALMENT:
Arten angives som almindelig, men er gået voldsomt tilbage især i Jylland.
Den overvintre som voksen, og kan således findes året rundt.
KENDETEGN:
Kendes fra andre tornben på sin skinnende grønlige farve, sin størrelse på bare 4mm, og på sit store scutellum.
LEVESTED:
Findes især på åbne sandede lokaliteter.
Kendes fra:
Mogenstrup gl, Grusgrav, Skytteskov (?) og Stejlebanke