Indlæg af biodiversitet.adippe.dk

Nøgler!

Som noget nyt er der udarbejdet lidt nøgler. Baseret på billeder og tekst.Bemærk at nøglerne ikke er videnskabelige, så kontrollerer resultatet.Følgende er der nøgler til: Årevingede – Bier – slægten Humlebier. Biller:Blødvinger – til slægt, og slægterne Cantharis og Rhagonyche.SolbillerKardinalbiller – både til voksne og til larve.Oliebiller.ÅdselbillerRovbiller – slægt Stenus til underslægt. God fornøjelse, håber […]