Blygrå bovistBovista plumbea

Kliddet BovistBovista pusilla

Klit-bovistBovista aestivalis

Vinter-stilkbovistTulostoma brumale