Agerhatte

Bredblade

Knaphatte

Nøgenhatte

Skælhatte

Stråhatte

Svovlhatte