Almindelig vintergækGalanthus nivalis

DorthealiljeLeucojum vernum

Dværg-påskeliljeNarcissus x cyclazetta

Ægte pinseliljeNarcissus poeticus

Ægte påskeliljeNarcissus pseudonarcissus