Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Vanessa cardui
ALMENT
Arten kan ikke overvintre hos os, men træffes hver år som tilflyver. Kan nogle år være næsten almindelig hen på sommeren, i andre år mere sparsomt, eller helt manglende.
Tilflyvere træffes fra primo maj og flyver til ultimo juni, den indfødte generation er på vingerne fra medio juli til ultimo september, i lune efterår kan den træffes ind i oktober.
KENDETEGN:
En let kendelig art som kun overfladisk kan lige en perlemorsommerfugl.
LEVESTED:
Træffes mest hvor der er lidt frodigt med nælder og tidsler, har man buddelai i haven vil man kunne se arten i busken.
Larven lever på nælder og tidsler, men andre kurveplanter kan bruges.
VARIATION:

Kendes fra:
Næstved Nord, Stenskov, Mogenstrup gl. Grusgrav, Enø.