Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Nymphalis xanthomelas
ALMENT
Arten er en meget sjælden tilflyver. I 2015 var der en voldsom indflyvning fra øst, især i det nordlige og østlige Sjælland, men næsten hele landet blev ”ramt”.
Flyver fra ultimo juli til medio august. Hvor den kan overvintre flyver den igen fra marts til juni.
KENDETEGN:
Ligner meget en anden tilfældig tilflyver, Kirsebærtakvinge, som dog ikke kendes fra Næstved Kommune i nyere tid, forskellen på de to arter er farven på benene.
Nældens takvinge ligner også til forveksling, de to arter kendes på forskellen af udbredelsen af det brune felt i bagvingernes rod, og på de skindende blå felter i vingekanterne, begge dele er væsentlig tydeligere på Nældens takvinge.
LEVESTED:
Flyver normalt i fugtige skovelysninger med pil og elm.
VARIATION:

Kendes fra:
Grens Plantage i 2015.
Vi kan håbe, men skal nok ikke forvente se arten igen, de næste mange år!