Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Araschnia levana
ALMENT
Arten er almindelig på egnede steder, og træffes ofte i antal.
Arten har en østlig udbredelse i Danmark, der kendes kun få fund fra Jylland.
Den flyver i 2 generationer, med vidt forskelligt udsende:
Forårsformen (levana) flyver fra primo maj til medio juni.
Sommerformen (porsa) flyver fra medio juli til ultimo august.
KENDETEGN:
Hverken forårs eller sommergenerationen kan forveksles med anden dansk sommerfugl.
Især undersiden er karakteristisk, ligner nærmest et landskabskort.
LEVESTED:
Træffes i frodige skovlysninger, moser og fugtige enge.
Larven lever på nælder.
VARIATION:
De to generationen er meget forskellige, den tidlige form orange, den sene brun.
Kendes fra:
Holmegård Mose, Stenskov, Fensmark Skov, Fredskov, Tybjerg Skov, Hopperum, Vejlø Skov og Skytteskov.