Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Aglais urticae
ALMENT
Danmarks nationalsommerfugl. Arten er en af de almindeligste sommerfugle vi har.
Overvintre ofte i udhuse, skure o. lig. steder. Efter overvintring flyver arten fra primo april til medio juni, de nye individer flyver fra ultimo juni til primo oktober.
KENDETEGN:
Arten ligner de to sjældne tilflyvere kirsebærtakvinge og østlig takvinge.
LEVESTED:
Træffes mest hvor der er lidt frodigt med nælder og tidsler, har man buddelai i haven vil man ofte møde arten i busken.
Larven lever på nælder.
VARIATION:

Kendes fra:
Mogenstrup gl. Grusgrav, StenskovNæstved Øvelsesterræn, Haveris, Holmegård Mose, Næstved Nord, Fensmark Skov, og flere andre steder.