Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Polygonia c-album
ALMENT
Arten var indtil 1990 en meget sjælden art som kun blev truffet enkeltvis og hovedsageligt kun i det sydligste Sjælland, på Lolland Falster og Møn, og i Nordsjælland.
De sidste 20 – 30 år er arten væsentlig mere almindelig, og træffes nu ofte over hele Sjælland, på Fyn og i det østlige Jylland.
Arten overvintre som voksen, og kommer frem primo april og flyver til medio juni, den nye generation er fremme fra ultimo juni til medio september.
KENDETEGN:
Arten kan let kendes på sin karakteristiske underside med det fine hvid C. På oversiden kan den minde lidt om nældens takvinge.
LEVESTED:
Træffes i frodige skovlysninger og i skovkanter.
Larven lever hovedsageligt på nælder.
VARIATION:
Tidligt klækkede juni eksemplar er lysere end senere klækkede artsfæller. Formen kaldes hutchinson og kan ofte ses.
Kendes fra:
SkytteskovStenskovFredskov, Hopperum, Grevensvænge, Vejlø Skov, Holmegård Mose.