Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Maniola jurtina
ALMENT
En af de meste almindelige sommerfugle i Danmark.
Kan ses fra primo juni til medio september.
KENDETEGN:
Kan ligne Engrandøje en del. Engrandøje mangler dog den svage orange bestøvning på vingeoversiden, på undersiden er der tydelig forskel på de to arter.
LEVESTED:
Kan træffes på næsten alle ugødede græsarealer, som ikke bliver slået.
Larven lever på forskellige græsser.
VARIATION:

Kendes fra:
Næsten alle steder med lidt højt græs