Insekter – Sommerfugle – Køllesværmere
Zygaena lonicerae
ALMENT
Arten findes på egnede steder, optræder gerne fåtallig. Mangler, eller er sjælden på Midtsjælland.
Flyver fra medio juni til primo august.
KENDETEGN:
Arten kan være svær skelne fra seksplettet køllesværmer. Seksplettet har dog altid to pletter bagerst på forvingerne, hvor femplettet her kun har en plet.
LEVESTED:
Træffes på blomsterrige enge, gerne enge på tør jord som grusgrave og lignende, hvor den gerne søger til blomsterne.
Larven lever på almindelig kællingetand.
VARIATION:
De røde pletter kan være slidte og utydelige, isæt på ældre eksemplar.
Kendes fra:
Grevensvænge, Stejlehøj, Fladså Banker.