Insekter – Sommerfugle – Bredpander
Ochlodes sylvanus
ALMENT:
Arten er ganske almindelig på blomsterrige områder med forskellige græsarter.
Søger ivrigt til blomster og hviler gerne på græsser o. lig.
Er på vingerne fra ultimo maj til ultimo september.
KENDETEGN:
En kraftig bredpande, brun med lysere pletter.
Kan kun forveksles med Kommabredpande, men denne art anses som forsvundet fra Sjælland.
Kommabredpande har tydelige hvide pletter på vingeundersiden.
LEVESTED:
Holder til på blomsterrige græsarealer, kan især være talrig på skovenge og ved skovbryn.
Foderplanter er forskellige græsarter.
VARIATION:
De lyse partier på vingerne kan varierer betydeligt i størrelse.
Hunner mangler den sorte stribe på forvingerne.
Kendes fra:
Det meste af området.
Er speciel talrig i Holmegård Mose.