Insekter – Sommerfugle – Blåfugle
Lycaena phlaeas
ALMENT:
Arten er kanske almindelig på blomsterrige steder, og kan træffes fra maj til hen i oktober.
KENDETEGN:
En lille rødskinnende art som vel næppe kan forveksles med andre.
LEVESTED:
Findes på ugødede åbne arealer, med mange blomster. Foderplante er flere arter fra skræppeslægten (Rumex).
Kendes fra:
Holmegård Mose, Stejlebanke, Rettestrup plantage, Næstved Øvelsesterræn og Stenskov