Insekter – Sommerfugle – Blåfugle
Polyommatus Amandus
ALMENT:
En art der er i tilbagegang. Flyver en del omkring, og træffes på blomsterrige steder hist og her.
Kan primo juni til ultimo juli træffes i antal på egnede lokaliteter
KENDETEGN:
En større blåfugl, hvor hannen er skinnende blå, med mørke vingekanter. Kendes bedst ved kik på undersiden af vingerne.
LEVESTED:
Arten holder til på fugtige overdrev, enge og kan træffes langs kystenge, hvor foderplanten findes.
Den vigtigste foderplante er Muse-vikke, men andre vikkearter kan bruges.
VARIATION:
Hannen skinnende blå, hunnen brun til brun med lidt blå bestøvning.
Kendes fra:
Holmegård Mose og Torpe Mose