Insekter – Sommerfugle – Blåfugle
Lycaena virgaureae
ALMENT:
Arten findes hist og her, og kan træffes fra ultimo juni til hen i primo september.
I Næstved Kommune træffes den mest i vores moseområder.
KENDETEGN:
En klart rødskinnende art som vel næppe kan forveksles med andre.
LEVESTED:
Findes i blomsterrige skovkanter og på skoveenge.
Foderplante er flere arter fra skræppeslægten (Rumex).
VARIATION:
Hannen er helt orangerød på oversiden, hunnen er orangerød med mørkepletter.
Kendes fra:
Holmegård Mose og Torpe Mose