Insekter – Sommerfugle – Blåfugle
Favonius quercus
ALMENT:
Arten kan være svær at konstatere, da den hovedsageligt holder til i trækroner.
Flyvetiden strækker sig fra medio juli til ultimo august.
Arten har siden 1990 været forsvundet fra det sydlige Sjælland, men er nu igen begyndt dukke op.
Der er således i 2014 fundet en larve af arten i Skytteskov og i 2015 blev en voksen sommerfugl set i Jarsskov. Arten er ligeledes konstateret i områder ved Holmegård Mose.
KENDETEGN:
Hannerne kan forveksles med andre arter af busksommerfugle, men kendes let på undersidetegningerne.
Hunnerne kendes let fra hinanden på farvene på oversiden.
Af busksommerfugle i Næstved kommune har vi ud over Blåhale – Det hvide W, som har en tydeligt W-tegning på bagvinge undersiden.
Se billede under galleri for adskillelse af arterne.
LEVESTED:
Holder til i toppen af Stilkeg og Vinter-eg som også er artens foderplante.
VARIATION:
Hanner er helt brune, hunner med klare blå tegninger på oversiden
Kendes fra:
Skytteskov, Jarsskov og Holmegård Mose.