Insekter – Guldsmede – Coenagrionidae
Erythromma najas

ALMENT
Arten er forholdsvis almindelig, men lokal, og træffes sjældent i stort antal på levestederne.
Til forskel fra de øvrige vandnymfer ses den oftest ude over vandspejlet, eller sidende ude på vegetationen eller langs kanten af vandet.
Lille rødøjet vandnymfe er også kendt fra Næstved Kommune, desværre har det endnu ikke været muligt af få billede af denne art, men arten skal da her nævnes, da det kan være svært kende forskel på disse to arter. Så snart der er billeder, kommer kendetegn i billede facon.
Arten flyver fra medio maj til primo september, sidst i perioden fåtalligt.
KENDETEGN:
Hannerne kendes på de klare røde øjne, og kan kun forveksles med lille rødøjet vandnymfe.
Hunnerne kan være svære at skelne fra de øvrige blå-grønne arter af vandnymfer. Det bedste kendetegn er at rødøjet v. er kraftigere og større end de øvrige vandnymfer.
Det 9. bagkropsled er på både rødøjet v. og på lille rødøjet v. helt blå.
Det 8. bagkropsled er derimod forskellig på de 2 arter, på rødøjet v. er ledet sort eller næsten sort, på lille rødøjet v. er dette bagkropsled næsten helt blåt med en bred sort streg på oversiden.
LEVESTED:
Arten holder til ved stillestående eller meget stilleflydende rent vand, hvor der er mange af vandplanter, gerne Gul åkande og andre planter med flydeblade.
VARIATION:

Kendes fra:
Holmegård Mose, Ravnstrup sø, Rådmandshav og Næstved Øvelsesterræn.
Lille rødøjet vandnymfe kendes også fra Ravnstrup sø og Holmegård Mose