Insekter – Guldsmede – Corduliidae
Cordulia aenea
ALMENT:
Arten er meget almindelig.
Arten flyver som en af de tidligste guldsmede fra primo april til primo juli, enkelte eksemplar kan træffes i august måned.
Kendetegn:
Arten kan i flugte nemt forveksles med de to andre arter af smaragdlibel, men kendes på at der intet gult er i panden. Hannens bagkrop er som regel tydeligt kølleformet, tykkes bagerst på kroppen. Endelig kan vingeribbernes tegninger skille arterne af corduliidae.
LEVESTED:
Kan træffes i nærheden af de fleste typer vand, især stillestående og langsomt flydende vand. Findes oftest i bevoksninger og skove lidt væk fra vandet.
VARIATION:
Det gule på vingerne kan varierer meget og ældre eksemplar kan helt mangle det gule.
Kendes fra:
Fensmark Skov, Fredskov, Holmegård Mose, Mogenstrup gl. Grusgrav, Ravnstrup Sø, Skytteskov, Spragelse Mose, Stenskov og Tyvekrog