Insekter – Guldsmede – Libeller
Leucorrhinia pectoralis
ALMENT:
Den største af kærguldsmedene, arten har sin hoved udbredelse i de nordøstlige egne. Er dog også kendt fra Falster og Møn, samt i en stribe hen over Midtjylland.
Kendetegn:
Den udfarvet han har en tydelig gul plet bagerst på bagkroppen, hvilket gør den umiskendelig, de unge hanner og hunnerne kendes bedst på størrelsen af de røde pletter på bagkroppen, som normalt er større end på de andre kærguldsmede.
LEVESTED:
Lever hovedsagelig i åbne skovsøer og tørvegrave med en rig vegetation.
VARIATION:
De farvede pletterne på bagkroppen kan med alderen blive mørke.
Kendes fra:
I Næstved kommune er arten kun set i Holmegård Mose, hvor billeder også er fra. Der er dog kun ganske få fund af arten.