Insekter – Guldsmede – Libeller
Leucorrhinia rubicunda
ALMENT:
En art me udpræget vestlig og nordøstlig udbredelse, hvor den er almindelig, og med spredte fund på Sydsjælland og Lolland-Falster og Møn.
Kendetegn:
Arten kan være svær at skille fra Lille kærguldsmed, som dog kun kendes fra Jylland og det nordøstlig Sjælland. Normalt er forkanten på forvingerne lyse hos Nordisk kærguldsmed og mørke hos  Lille kærguldsmed, og pletterne på bagkroppen er normalt lidt større hos Nordisk kærguldsmed.
LEVESTED:
Findes gerne ved vandhuller og søer med surt vand. f. eks. Tørvemoser og skovsøer.
VARIATION:
På begge køn skifter farve på bagkroppens pletter fra gult til rødbrunt. De kan ligeledes varierer i størrelse.
Kendes fra:
Holmegård Mose og et enkelt fund fra Bisserup Strand. Billederne her på siden er dels fra Holmegård mose, dels fra Mols Bjerge.