Tåre-snekkehat – Limacella guttata 

Afblegende kam-fluesvampAmanita lividopallescens

Brun kam-fluesvampAmanita fulva

Grøn fluesvampAmanita phalloides

Grå kam-fluesvampAmanita vaginata var. vaginata

Gråspættet kam-fluesvampAmanita submembranacea

Høj fluesvampAmanita excelsa

Kugleknoldet fluesvampAmanita citrina

Panter-fluesvampAmanita pantherina

Porfyr-fluesvampAmanita porphyria

Rød fluesvampAmanita muscaria

Rødmende fluesvampAmanita rubescens var.rubescens

Snehvid fluesvampAmanita virosa

Stor kam-fluesvampAmanita ceciliae