Almindelig blærebælgColutea arborescens

Almindelig guldregnLaburnum anagyroides

Almindelig gærde-vikkeVicia sepium var. sepium

Almindelig kællingetandLotus corniculatus

Almindelig rundbælgAnthyllis vulneraria ssp. carpatica

Alsike-kløverTrifolium hybridum ssp. hybridum

Blod-kløverTrifolium incarnatum

Bugtet kløverTrifolium medium

Fin kløverTrifolium dubium

Flerårig ærteblomstLathyrus latifolius

Foder-esparsetteOnobrychis viciifolia

Foder-lucerneMedicago sativa ssp. sativa

Foder-vikkeVicia sativa

Forskelligbladet fladbælgLathyrus latifolius ssp. heterophyllus

Giftig kronvikkeSecurigera varia

Gul fladbælgLathyrus pratensis

Gul kløverTrifolium campestre

GyvelCytisus scoparius

Hare-kløverTrifolium arvense

Humle-sneglebælgMedicago lupulina

Hvid stenkløverMelilotus albus

Hvid-kløverTrifolium repens

Jordbær-kløverTrifolium fragiferum

Liden fuglekloOrnithopus perpusillus

Liden rundbælgAnthyllis vulneraria ssp. vulneraria var. vulneraria

Liden sneglebælgMedicago minima

Mangebladet lupinLupinus polyphyllus

Mark-kragekloOnonis spinosa ssp. spinosa

Mark-stenkløverMelilotus officinalis

Muse-vikkeVicia cracca

Orange blærebælgColutea x media

Rød-kløverTrifolium pratense

Sand-lucerneMedicago sativa ssp. x varia

Sand-vikkeVicia villosa ssp. villosa

Sibirisk ærtebuskCaragana arborescens

Skov-fladbælgLathyrus sylvestris

Skov-vikkeVicia sylvatica

Smalbladet kællingetandLotus tenuis

Smalbladet vikkeVicia sativa ssp. nigra

Strand-kragekloOnonis spinosa ssp. maritima

Sump-kællingetandLotus pedunculatus var. pedunculatus

Sød astragelAstragalus glycyphyllos

Tadder-vikkeVicia tetrasperma

Tofrøet vikkeVicia hirsuta

TornbladUlex europaeus

Vår-vikkeVicia lathyroides