Blød hejreBromus hordeaceus ssp. hordeaceus

Enblomstret flitteraksMelica uniflora

Eng-rævehale Alopecurus pratensis

Gold hejreAnisantha sterilis

HjertegræsBriza media

Skov-stilkaksBrachypodium sylvaticum

TagrørPhragmites australis

VindaksApera spica-venti