Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Nymphalis antiopa
ALMENT
Den største danske sommerfugl, arten er ikke almindelig, men kan i gode år flyve i antal andre år ses den kun sjældent eller ikke. De år den ses i antal er det ofte på grund af tilflyvende individer.
Flyver fra medio juli til medio oktober, i varme efterår. Overvintre som voksen og flyver igen fra april til medio juni.
KENDETEGN:
Denne store mørke sommerfugl med de lyse sørgerander kan ikke forveksles med nogen anden dansk sommerfugl.
LEVESTED:
Holder normalt til i birke-blandingsskove, og i fugtige pile-sumpe skovlysninger.
De år hvor der er en stor tilflyvning kan den ses ”over alt”.
VARIATION:
Efter overvintring er de lyse bånd på vingerne hvide, på de friske eksemplar er disse bånd gule.
Kendes fra:
Grevensvænge, Holmegård Mose.