Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Apatura iris
ALMENT
En af vores største sommerfugle, som sjældent set da den holder til oppe i trækronerne. Det er dog muligt lokke den ned, med sukker/rødvinslokning. Søger også ned på stier for at suge væde og salte.
Arten har en kort flyvetid som går fra medio juli til primo august.
KENDETEGN:
Den er svær at forveksle med andre danske sommerfugle, små hanner kan dog ligne hvid admiral lidt, Iris hanner har dog et flot blåt skær på vingerne når der kikkes lidt skråt.
LEVESTED:
Et skovdyr der flyver oppe i kronerne, men kan evt. ses i lysninger og langs skovstier.
Larvens foderplante er selje-pil.
VARIATION:

Kendes fra:
Fensmark Skov
Hvor den hidtil har været træffe langs skoven i kanten af mosen.
Arten har dog ikke været set de sidste par år, men håber den har overlevet den meget omfattende trærydning der har fundet sted i mosen.