Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Limenitis camilla
ALMENT
Arten har de sidste 30 år spredt sig sydfra op gennem det sydlige Sjælland, det første fund i Næstved Kommune er fra 1993. Den er ikke almindelig, men kan nu træffes i flere af kommunens skove.
Arten træffes fra primo juli til primo august.
KENDETEGN:
Med de hvide tegninger på vingerne kan den kun minde om Iris, som dog normalt er væsentlig større.
LEVESTED:
Et skovdyr der flyver i lysninger og langs skovstier, hvor den søger til blomster af brombær, eller sidder soler sig på blade.
Foderplanten er, arter af gedeblad, helst Almindelig gedeblad.
VARIATION:

Kendes fra:
Fredskov, Fruens plantage, Jarsskov.