Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Aglais io
Måske vores almindeligste sommerfugl, har man Buddelai i haven kan man ikke undgå have set den.
Flyver fra medio juli til ind i oktober. Overvintre som voksen og kan ses igen på de første forårsdage og til medio juni.
KENDETEGN:
Med de stor øjne på vingerne er den svær forveksle med nogen anden sommerfugl.
LEVESTED:
Kan træffes næsten overalt hvor der er lidt frodigt og gerne nælder, arten søger ivrigt til blomster.
Larven lever på nælder.
VARIATION:

Kendes fra:
Holmegård Mose, Næstved Nord. Og mange andre steder.