Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Vanessa atalanta
ALMENT
Arten har vanskeligt ved at overvintre hos os, men træffes hver år som tilflyver. Og er almindelig om sommeren i hele Danmark. Kan nogle år ses i stort antal, i andre år mere sparsomt.
Tilflyvere træffes fra primo maj og flyver til ultimo juni, den indfødte generation er på vingerne fra medio juli til ultimo september, i lune efterår kan den træffes ind i oktober.
KENDETEGN:
En let kendelig art, med de røde tværbånd på forvingerne.
LEVESTED:
Kan træffes næsten overalt hvor der er lidt frodigt og gerne nælder, har man buddelai i haven vil man ofte se arten i busken.
Larven lever på nælder.
VARIATION:

Kendes fra:
Fladså BankerStenskov, Rødehus, Jarsskov, Næstved Nord, og flere andre steder.