Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Pararge aegeria
ALMENT
Til forskel fra de øvrige randøjer er denne art et skovdyr.
Arten sidder ofte på blade for sole sig, hannen er meget territoriehævdende, og ”angriber” ikke bare artsfælder, men kan fare mod en når man kommer gående.
Arten er meget almindelig i de Østdanske skove.
KENDETEGN:
Arten er let kendelig, med sin mørkebrune grundfarve med lysere tegninger.
LEVESTED:
Næsten alle steder med skov, hvor den flyver i skovlysningerne.
Larven lever på forskellige græsarter.
VARIATION:
Dyrene fra foråret er lidt lysere end dyrene senere på året.
Kendes fra:
Skytteskov, Torpe Mose, StenskovFredskov, og flere andre steder.