Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Argynnis paphia
ALMENT
Arten er forholdsvis almindelig i egnede skove her i kommunen. Den er gået voldsomt tilbage i Nordsjælland, og næsten forsvundet fra Jylland.
Har flyvetid fra Primo juli til ultimo august.
KENDETEGN:
Den største af vores perlemorsommerfugle, som vel næppe kan forveksles med andre, med den orange overside kombineret med størrelsen.
Skulle man se den i det tidlige forår, farende mellem stammerne i skoven, så er det ikke kejserkåbe, men derimod natsommerfuglen Sømplet!
LEVESTED:
Træffes i små skovlysninger, langs skovstier og i skovkanter hvor den gerne besøger blomstrende tidsler.
Larven lever på planter af violfamilien.
VARIATION:
Hunner kan forekomme med en mat grønlig overside, formen kaldes valesina.
Kendes fra:
Holmegård Mose, Fensmark Skov, StenskovNæstved øvelsesterrænFredskov, Kalby Ris, Skytteskov, Jarsskov.