Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Brenthis ino
ALMENT
Arten er gået voldsomt tilbage, men kan stadig findes enkelte steder på Lolland-Falster, Fyn, Nordsjælland og så har vi en forholdsvis stor bestand af arten i Næstved Kommune.
Arten Flyver fra medio juni til ultimo juli.
KENDETEGN:
Ligner meget de øvrige mindre perlemorsommerfugle på oversiden, og der skal et trænet øje til kende den fra de øvrige arter. Ser man undersiden er det noget nemmere, arten har på bagvingerne en brunlig streg henover vingen og ingen perlemorsfelter.
LEVESTED:
Arten er krævende med levested, Fugtige blomsterrige skovenge, eller blomsterrige enge i forbindelse med skov. Larves foderplante, Almindelig mjødurt, skal være til stede i antal.
VARIATION:

Kendes fra:
Torpe Mose
Hvor den har været en bestand i rigtig mange år. Der skal holdes øje med, mose ikke vokser til så foderplanten bliver skygget væk!