Insekter – Sommerfugle – Takvinger
Boloria selene
ALMENT
Arten er gået fra at være almindelig, på egnede steder, til at være sjælden.
Arten træffes fra medium maj til ultimo august, sparsomt i antal i august.
Har været kendt fra Holmegård Mose i mange år, men her er den blevet noget sjælden, er måske ved helt at forsvinde. I 2016 blev en lille bestand fundet i Torpe Mose, kan bede til den her får lov til blive en kraftig og god bestand.
KENDETEGN:
Ligner meget de øvrige mindre perlemorsommerfugle, og kan især være svær kende fra Rødlig perlemorsommerfugl, bedste kendetegn er at pletterne langs kanten er V-formet på Brunlig, og mere trekant-formet på Rødlig.
LEVESTED:
Den træffes på lyse skovenge, moser, græsrabatter i skove. Alle steder gerne med græs og urter.
Larven lever på arter af viol.
VARIATION:

Kendes fra:
Holmegård Mose, Torpe Mose.