Insekter – Sommerfugle – Køllesværmere
Zygaena minos
ALMENT
Arten er ind til år 2000 kun været at finde langs den nord- og nordvestlige kyst på Sjælland, men har nu spredt sig til flere indlandslokaliteter på Sjælland, bl.a. andet til flere steder her i Næstved Kommune.
Flyver fra medio juni til primo august.
KENDETEGN:
Arten kan kun ved genitalundersøgelse skilles fra arten timian-køllesværmer. Da denne art kun er endelig konstateret på Møns Klint. Gås det ud fra at alle andre fund er af pimpinelle køllesværmer.
LEVESTED:
Træffes på blomsterrige enge, gerne enge på tør jord som grusgrave og lignende, Især møders den på kystnære områder. Arten holder af læ og varme.
Larven lever udelukkende på almindelig pimpinelle.
VARIATION:
De røde tegninger kan være utydelige.
Kendes fra:
Atterbakke, Stejlebakke, Mogenstrup gl. Grusgrav.