Insekter – Sommerfugle – Køllesværmere
Adscita statices
ALMENT
Den almindeligste af vores køllesværmere. Træffes dog sjældent i store antal.
Flyver fra medio maj til medio august
KENDETEGN:
Arten er let kendelig med sine ensfarvede grønne metalskinnende vinger.
LEVESTED:
Træffes på blomsterrige enge, hvor den gerne søger til blomsterne.
VARIATION:
Den grønne bestøvning kan være mere eller mindre slidt af.
Kendes fra:
Næstved ØvelsesterrænFladså Banker, Mogenstrup gl. Grusgrav,