Insekter – Sommerfugle – Hvidvinger
Gonepteryx rhamni
ALMENT:
Denne kraftige flyver er almindelig på egnede steder.
Den gule han lyser op når den kommer flyvende i krat og hegn.
Overvintrene dyr kan være fremme allerede ultimo marts og flyver frem til medio juni.
Nye dyr ses i efteråret hvor de ivrigt søger til blomster, især korsblomster.
KENDETEGN:
Hanne kan man dårligt tage fejl af.
Hunnen kan forveksles med Stor kålsommerfugl, men ved nærmere eftersyn kan den nemt kendes.
LEVESTED:
Findes i skov, krat og hegn hvor der vokser Tørst og/eller Vrietorn,
som er artens foderplante
VARIATION:

Kendes fra:
Holmegård Mose, Fensmark Skov, StenskovFredskov og Jarsskov