Insekter – Sommerfugle – Bredpander
Thymelicus lineola
ALMENT:
Arten er ganske almindelig på blomsterrige områder med forskellige græsarter.
Søger ivrigt til blomster og hviler gerne på græsser o. lig.
Findes fra ultimo juni til ultimo august
KENDETEGN:
En lille brunlig bredpande.
Kan kun forveksles med Skråstregbredpande, men denne findes ikke på Sjælland.
De to arter kan være vanskelige at skille, men et sikket kendetegn er undersiden af følehornsspidsen som er helt sort hos Stregpande, og brunlig hos Skråstregbredpande.
LEVESTED:
Holder til på blomsterrige græsenge.
Foderplanter er forskellige græsarter.
VARIATION:

Kendes fra:
Kan træffes på ”alle” Blomster/græsarealer.