Insekter – Sommerfugle – Blåfugle
Plebejus idas
ALMENT:
Findes kun et sted i Næstved – Holmegård Mose – et rigtig mosedyr. Andre steder i landet kan den også findes langs kysterne.
Har tidligere været kendt fra store dele af Sjælland, men flyver i dag kun langs den norlige kyst, og i Holmegård Mose.
KENDETEGN:
Den fine brune underside med tydelige sorte plettet gør den let genkendelig her i Næstved Kommune.
Den kan være svær at kende fra Argusblåfugl, men denne art er ikke set i nærheden af Næstved.
LEVESTED:
Flyver i kolonier i mose, hvor den holder til i lyngen.
Foderplanter er Hedelyng, men kan også findes på arter af ærteblomster
VARIATION:
Hannen blå, hunnen brun til blå med lidt brunt.
Kendes fra:
Holmegård Mose