Insekter – Sommerfugle – Blåfugle
Cupido minimus
ALMENT:
Den mindste af vores blåfugle, som er brun.
Flyver fra medio maj til primo juli.
Findes hist og her på egnede steder hvor den kan være i stort antal. Er nært knyttet til plantet Rundbælg.
KENDETEGN:
Størrelse alene er et godt kendetegn.
LEVESTED:
Holder til på åbne steder, hvor foderplanten findes i store mængder.
Foderplanter er arter af planten rundbælg
VARIATION:

Kendes fra:
Næstved Øvelsesterræn, Grevensvænge og Mogenstrup gl. Grusgrav.