Insekter – Næbmundede – Tornben
Tritomegas bicolor
ALMENT:
Arten er fundet flere steder i Næsted Kommune, men er ikke almindelig.
Den overvintre som voksen, og kan således findes året rundt.
KENDETEGN:
Fra de andre Tornben kendes den på de hvide tegninger på vingedækkene.
Arten Toplettet tornben har også hvide tegninger på vingedækkene, men disse er ”kun” to plette.
Toplettet tornben er meget sjælden, og kendes på Sjælland kun fra det nordligste, denne art er en egeskovart.
Den kan, hvis det går lidt hurtigt, også forveksles med tægen Almindelig kåltæge, men denne har andre tegninger.
LEVESTED:
Den lever på forskellige åbne lokaliteter.
Hvor den lever på forskellige arter af læbeblomster, f.eks. døvnælder og galtetande.
Kendes fra:
Rådmandshave, Mogenstrup gl. Grusgrav, Stejlebanke