Insekter – Næbmundede – Tornben
Legnotus limbosus
ALMENT:
Arten er fundet flere steder i Næsted Kommune, men er ikke almindelig.
Den overvintre som voksen, og kan således findes året rundt.
KENDETEGN:
Fra de andre Tornben kendes den på de hvide striber på siderne.
Arten Lille tornben har også hvide striber, men disse går kun ca. halv ned af siderne.
Lille tornben er meget sjælden, og kendes ikke Sydsjælland, den har samme levesteder så vær OBS.
LEVESTED:
Den lever hovedsageligt på åbne tørre lokaliteter, kan dog også træffes langs strande og på skovenge.
Den lever på diverse Snerrearter, specielt Gul snerre er et godt sted kikke efter arten.
Kendes fra:
Tybjerg skov, Jarsskov, Mogenstrup gl. Grusgrav, Atterbakke, Enø og Åsen i Næstved by