Insekter – Guldsmede – Coenagrionidae
Ischnura elegans
ALMENT
Arten er almindelig, og er ofte den første art i nyetablerede vandhuller. Der er forholdsvis forureningstolerant, og kan træffes i brunvandet søer.
Arten flyver fra medio maj til primo september.
KENDETEGN:
Arten kendes fra de øvrige vandnymfer på sin ensfarvede mørke krop, hvor kun det 9. bagkropsled er farvet med blåt. Den kan forveksles med Lille farvevandnymfe, denne art er en udpræget jysk art, med ganske få fund på sjælland. Disse fund er dog lagt fra Næstved Kommune.
LEVESTED:
Arten kan træffes ved næsten alle typer vand, endda ved brakvandsøer, og små vandhuller.
VARIATION:

Kendes fra:
Holmegård Mose, Jarsskov, Mogenstrup gl. Grusgrav og Rådmandshave.