Insekter – Guldsmede – Coenagrionidae
Pyrrhosoma nymphula
ALMENT
Arten er almindelig i Jylland og på Fyn, almindelig i Nordøstsjælland, på det øvrige Sjælland er den fundet hist og her. Den er temmelig almindelig lige nord for Tystrup Sø (Sorø Kommune). Træffes normalt enkeltvis, eller få sammen over et større område.
Arten flyver fra ultimo april til ultimo juli, enkelte individer kan træffes lidt ind i august.
KENDETEGN:
Med den klare røde bagkrop kan arten næppe forveksles med nogen dansk vandnymfe.
LEVESTED:
Arten kan træffes ved både mindre og større søer med helt rent vand.
VARIATION:

Kendes fra:
Fensmark Skov og Holmegård Mose.