Insekter – Guldsmede – Coenagrionidae
Coenagrion puella
ALMENT
Arten er ganske almindelig, og er sammen med almindelig vandnymfe og flagermus-vandnymfe de talrigeste vandnymfer, og træffes gerne i antal. Kan træffes langt fra vandhullerne.
Arten flyver fra primo maj til primo september, sidst i perioden fåtalligt.
KENDETEGN:
Arten kan være svær kende fra de andre blå-grønne vandnymfer.
Hannerne kendes på tegningen på 2. bagkropsled (se billede nederst).
Hunnerne kendes på formen af bagkanten af pronotum (se billede nederst).
Fra almindelig vandnymfe kendes den på stregen på siden af brystet (se billed ved almindelig vandnymfe).
Det kan kræve gode billeder direkte oppefra at kende forskel på arterne.
LEVESTED:
Flyver ved små og mellemstore søer, eller i nærheden, Kan undertiden ses ved havedamme.
Flyver ofte sammen med flagermus-vandnymfe og almindelig vandnymfe
VARIATION:
Hunnerne kan varierer meget i grundfarven.
Kendes fra:
Fensmark Skov, Fredskov, Holmegård Mose, Næstved Øvelsesterræn, Ravnstrup Sø, Skytteskov, Stenskov, Torpe Mose og Tybjerg skov.