Insekter – Guldsmede – Coenagrionidae
Coenagrion pulchellum
ALMENT
Arten er ganske almindelig, og er sammen med almindelig vandnymfe og hestesko-vandnymfe de talrigeste vandnymfer, og træffes gerne i antal. Kan træffes langt fra vandhullerne.
Arten flyver fra primo maj til primo september, sidst i perioden fåtalligt.
KENDETEGN:
Arten kan være svær kende fra de andre blå-grønne vandnymfer.
Hannerne kendes på tegningen på 2. bagkropsled (se billede nederst).
Hunnerne kendes på formen af bagkanten af pronotum (se billede nederst).
Fra almindelig vandnymfe kendes den på stregen på siden af brystet (se billede ved almindelig vandnymfe).
Det kan kræve gode billeder direkte oppefra at kende forskel på arterne.
LEVESTED:
Flyver ved små og mellemstore søer, eller i nærheden, kan ses ved næsten alle typer af stillestående vand.
Flyver ofte sammen med hestesko-vandnymfe og almindelig vandnymfe
VARIATION:
Hunnerne kan varierer meget i grundfarven.
Kendes fra:
Fensmark Skov, Fredskov, Holmegård Mose, Mogenstrup gl. Grusgrav, Næstved Øvelsesterræn, Ravnstrup Sø, Rådmandshave, Skytteskov og Stenskov.