Insekter – Guldsmede – Coenagrionidae
Enallagma cyathigerum
ALMENT
Arten er ganske almindelig, og er sammen med almindelig flagermus-vandnymfe og hestesko-vandnymfe de talrigeste vandnymfer, og træffes gerne i antal. Træffes oftest i vegetationen langs med stillestående vand og sværmer gerne over vandfladen, men kan også findes langt fra vand.
Arten flyver fra primo maj til primo september, sidst i perioden fåtalligt.
KENDETEGN:
Arten kan være svær kende fra de andre blå-grønne vandnymfer.
Almindelig vandnymfe kendes den på den manglende streg på siden af brystet (se billede nederst).
LEVESTED:
Flyver ved små og mellemstore søer, eller i nærheden, kan ses ved næsten alle typer af stillestående vand.
Flyver ofte sammen med hestesko-vandnymfe og flagermus-vandnymfe
VARIATION:
Hunnerne kan varierer meget i grundfarven.
Kendes fra:
Fensmark Skov, Fredskov, Grevensvænge, Holmegård Mose, Hopperum, Mogenstrup gl. Grusgrav, Næstved Øvelsesterræn.