Insekter – Guldsmede – Corduliidae
Somatochlora flavomaculata
ALMENT:
Arten kendes hovedsageligt fra Nordøstsjælland, med spredte fund ud over det øvrige Sjælland, Lolland-Falster og Fyn, samt med få fund i det østligste Jylland. I Næstved kommune kendes den fra området ved Holmegård Mose og fra området ved Næstved Øvelsesterræn.
Kendetegn:
Kendes fra de øvrige smaragdlibeller på de gule pletter ned langs siden af bagkroppen. Som dog med alderen kan være utydelige.
Er man i tvivl kan vingeribberne bruges til adskillelse af artene.
LEVESTED:
Lever ved søer og i moser, gerne med tætte områder af rørsump og pilekrat.
Kan også træffes i skovlysningen inde den bliver kønsmoden.
Er på vingerne fra primo maj til primo august.
VARIATION:
De gule pletetr
Kendes fra:
Fensmark Skov, Holmegård mose, Næstved øvelsesterræn og Fredskov